زندگی،وقتی نباشی در کنارم مشکل است

زندگی،وقتی نباشی در کنارم مشکل است
اینکه هم دارم تو را و هم ندارم مشکل است
.
رد پای اشک هایم مانده روی دفترم
ابر باشم، در نبودت هی ببارم مشکل است 
.
کوه هم طاقت ندارد دوری از معشوق را
حمل کوه دوریت در کوله بارم مشکل است 
.
موجی از اندوه پی در پی شکستم می دهد
اینکه مصداق اتمِّ انکسارم مشکل است
.
بغض،گریه،بی قراری،خستگی...دنیا فقط
می کند این زندگی را زهرمارم،مشکل است 
.
عهد بسته با خودش تقدیر هر جوری که هست
دربیارد بد دمار از روزگارم مشکل است
.
مشکلاتم مشکل است اما از اینها سخت تر
زندگی، وقتی نباشی در کنارم مشکل است 
فرزاد نظافتی
/ 0 نظر / 87 بازدید