سر کوی تو،به جان تو قسم!جای من است

سر کوی تو،به جان تو قسم!جای من است
به خم زلف تو،در میکده مأوای من است
عارفان رخ تو جمله ظلومند و جهول
این ظلومی و جهولی،سر وسودای من است
عاشق روی تو حسرت زده اندر طلب است
سر نهادن به سر کوی تو،فتوای من است
عالم و جاهل و زاهد ، همه شیدای تواند
این نه تنها رقم سر سویدای من است
رخ گشا،چهره نما،گوشه چشمی انداز
این هوای دل غمدیده شیدای من است
مسجد و صومعه و بتکده و دیر و کنیس
هر کجا میگذری،یاد دل آرای من است
در حجابیم و حجابیم و حجابیم و حجاب
این حجاب است که خود ، رازمعمای من است
امام خمینی
/ 0 نظر / 50 بازدید