بیا که بر سر آنم که پیش پای تو میرم

بیا که بر سر آنم که پیش پای تو میرم
ازین چه خوش ترم ای جان که من برای تو میرم
زدست هجر تو جان میبرم به حسرت روزی
که تو ز راه بیایی و من به پای تو میرم
زپا فتادم و درسر هوای روی تو دارم
مرا بکشتی و من دست بر دعای تو میرم
بکن هر انچه توانی جفا به سایه بی دل
مرا ز عشق تو این بس که در وفای تو میرم
/ 0 نظر / 53 بازدید