بی تو این شهر برایم قفسی دلگیر است

بی تو این شهر برایم قفسی دلگیر است
شعر هم بی تو به بغضی ابدی زنجیر است
 
آنچنان می فشرد فاصله راه نفسم
که اگر زود ، اگر زود بیایی دیر است
 
رفتنت نقطه ی پایان خوشی هایم بود
دلم از هرچه و هر کس که بگویی سیر است
 
سایه ای مانده زمن بی تو که در آینه هم
طرح خاکستریش گنگ ترین تصویر است
 
خواب دیدم که برایم غزلی می خواندی
دوستم داری و این خوب ترین تعبیر است
 
کاش می بودی و با چشم خودت می دیدی
که چگونه نفسم با غم تو درگیر است
 
تارهای نفسم را به زمان می بافم
که تو شاید برسی حیف که بی تاثیر است
 
سوگل مشایخی
/ 0 نظر / 67 بازدید