من خود دلـم از مهر تو لرزید ،وگرنه

من خود دلـم از مهر تو لرزید ،وگرنه
تیرم به خطا می رود اما به هدر،نه!
دل خون شده ی وصلم و لب های تو سرخ است
ســـرخ است ولــی سرخ تر از خـــون جگـــر ، نه
با هرکـــه توانسته کنار آمده دنیا
با اهل هنر؟آری! با اهل نظر ؟نه!
بد خلقــم و بد عهد زبانبازم و مغـــرور
پشت سر من حرف زیاد است مگر نه؟
یک بار به من قرعه عاشق شدن افتاد
یک بار دگر ، بار دگر ، بار دگر .....نــــه!
فاضل نظری
/ 0 نظر / 47 بازدید