اگر زمانه به عکس سلیقه ات باشد !

اگر زمانه به عکس سلیقه ات باشد !
تفنگ پر شده روی شقیقه ات باشد
اگر به جرم نکرده محاکمه بشوی ...
وقلب پاک تو تنها وثیقه ات باشد 
به هرکجا بروی درپی فراموشی 
غبار خاطره روی جلیقه ات باشد 
دوات حسرت خود را به خون دل بزنی
و تارموی کسی رنگ لیقه ات باشد 
قلم نگیر به دستت کسی نمی خواند !
که عشق دشمن خط عتیقه ات باشد 
سکوت کن بگذار این سکوت بی پایان
غزل سرودن تنها، دقیقه ات باشد 
سید مهدی نژادهاشمی
/ 0 نظر / 43 بازدید