یک لحظه زندگی تو از دست می رود

یک لحظه زندگی تو از دست می رود

وقتی کسی که هستی ِ تو هست، می رود

 

شاید که اندکی بنشـیند کنار تو

اما کسی که بار سفر بست، می رود

 

کِی می شود برابر تصمیمش ایستاد؟

تیری که بی ملاحظه از شست می رود

 

آن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی اش

چون طفلی از کنارتو با دست می رود!

 

"رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود...

 

علی حیات بخش

/ 0 نظر / 53 بازدید