زمانه یک سر سوزن اگر که غیرت داشت

زمانه یک سر سوزن اگر که غیرت داشت
تو سهم من شده بودی و عشق حرمت داشت
همیشه بی تو جهان لحظه لحظه اش غم بود
اگرچه-ازتو چه پنهان-غم تو لذت داشت
جهان به شیوه ی دلخواه من نمیچرخید
و صبح صادق من غربت هدایت داشت
تو هم شبیه زمانه مرا زمین زده ای
نمی شود که به این رسم زشت عادت داشت
نخواستی که بفهمی دل شکسته ی من 
فقط نیاز به یک ذره استراحت داشت
برو به عاقبت این قضیه فکر نکن
برو کنار کسی که به تو محبت داشت
و شک نکن که تو را در بهشت میبینم
اگر حیات پس از مرگ واقعیت داشت...
امید صباغ نو
/ 1 نظر / 161 بازدید
علیرضا جاریانی

مصرع آخر را عوض کنید